هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران 200 مگابایت

200 مگابایت فضا
5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
15 عدد حداکثر اکانت FTP مجاز
2 عدد دیتابیس
ساب‌دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
1 عدد ادآن دامین برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

هاست لینوکس ایران 500 مگابایت

500 مگابایت فضا
20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
20 عدد حداکثر اکانت FTP مجاز
2 عدد دیتابیس
ساب‌دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
1 عدد ادآن دامین برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

هاست لینوکس ایران 1000 مگابایت

1000 مگابایت فضا
50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
20 عدد حداکثر اکانت FTP مجاز
2 عدد دیتابیس
ساب‌دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
1 عدد ادآن دامین برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

هاست لینوکس ایران 2000 مگابایت

2000 مگابایت فضا
70000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
30 عدد حداکثر اکانت FTP مجاز
2 عدد دیتابیس
ساب‌دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
1 عدد ادآن دامین برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

هاست لینوکس ایران 3000 مگابایت

3000 مگابایت فضا
150000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
تعداد نامحدود اکانت FTP مجاز
3 عدد دیتابیس
ساب‌دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
1 عدد ادآن دامین برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

هاست لینوکس ایران 5000 مگابایت

5000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
اکانت FTP مجاز نامحدود
4 عدد دیتابیس
تعداد ساب‌دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد نامحدود ادآن دامین برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

هاست لینوکس ایران 10000 مگابایت

10000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود ماهیانه
سیستم عامل لینوکس
تعداد نامحدود اکانت FTP مجاز
4 عدد دیتابیس
تعداد ساب‌دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعاد ادآن دامین نامحدود برای سایت اضافه
قابلیت تغییر نسخهٔ PHP از 5.6 تا 8.0
میزبانی در برج میلاد (باکیفیت‌ترین برج مخابراتی ایران)
میزبانی روی هارد پرسرعت SSD
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
نصب رایگان سیستم‌های مدیریت محتوا
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها