هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - 1 گیگابایت

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 1 عدد دیتابیس
 • 3 عدد ساب‌دامین
 • 2 عدد پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 1 گیگابایت حرفه‌ای

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 2 گیگابایت

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 2 عدد دیتابیس
 • 4 عدد ساب‌دامین
 • 2 عدد پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 2 گیگابایت حرفه‌ای

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 3 گیگابایت

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 2 عدد دیتابیس
 • 4 عدد ساب‌دامین
 • 2 عدد پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 3 گیگابایت حرفه‌ای

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 5 گیگابایت

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 3 عدد دیتابیس
 • 5 عدد ساب‌دامین
 • 3 عدد پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 10 گیگابایت

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 3 عدد دیتابیس
 • 5 عدد ساب‌دامین
 • 3 عدد پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 20 گیگابایت

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 4 عدد دیتابیس
 • 8 عدد ساب‌دامین
 • 4 عدد پارک دامین
 • 0 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 5 گیگابایت حرفه‌ای

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 10 گیگابایت حرفه‌ای

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادآن دامین برای سایت اضافه
هاست لینوکس ایران - 20 گیگابایت حرفه‌ای

قابلیت تغییر نسخهٔ PHP
آخرین نسخهٔ کنترل پنل cPanel
وب‌سرور پرسرعت LiteSpeed با قابلیت LScache برای سرعت بیشتر
ویروس اسکنر Imunify
شبکه‌ی ترکیبی جهت سازگاری کامل با ربات‌های گوگل
سازگاری بسیار بالا با درگاه‌های پرداخت بانک‌ها
بکاپ هفتگی رایگان
گواهینامه SSL رایگان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
انتقال رایگان از سایر شرکت‌ها

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • CloudLinux سیستم عامل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب‌دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 ادآن دامین برای سایت اضافه