سرویس آموزش مجازی (BigBlueButton) اقتصادی

با سرویس‌های آموزش مجازی BigBlueButton می‌توانید به راحتی با هزینه‌ای منصفانه کلاس‌های آنلاین خود را برگزار و از کیفیت جلسات آنلاین لذت ببرید. در نظر داشته باشید خرید سرویس‌ها به صورت دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه همراه با تخفیف ویژه می‌باشد.
 • سرویس VSBC1 اشتراکی - 3 کاربره

  219,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 3 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 3 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران (اینترنت نیم بها)
   ✓ تحویل سرویس کمتر از چند دقیقه
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی رایگان
 • سرویس VSBC2 اشتراکی - 5 کاربره

  279,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 5 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 3 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران (اینترنت نیم بها)
   ✓ تحویل سرویس کمتر از چند دقیقه
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی رایگان
 • سرویس VSBC3 اشتراکی - 10 کاربره

  359,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 10 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 3 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران (اینترنت نیم بها)
   ✓ تحویل سرویس کمتر از چند دقیقه
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی رایگان
 • سرویس VSBC4 اشتراکی - 15 کاربره

  399,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 15 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 3 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران (اینترنت نیم بها)
   ✓ تحویل سرویس کمتر از چند دقیقه
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه‌اندازی رایگان
 • سرویس VSBC5 اشتراکی - 20 کاربره

  439,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 20 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 3 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران (اینترنت نیم بها)
   ✓ تحویل سرویس کمتر از چند دقیقه
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه‌اندازی رایگان
 • سرویس VSBC6 اشتراکی - 25 کاربره

  479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 25 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 3 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران (اینترنت نیم بها)
   ✓ تحویل سرویس کمتر از چند دقیقه
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه‌اندازی رایگان