سرویس BigBlueButton حرفه‌ای

با سرویس‌های آموزش مجازی BigBlueButton می‌توانید به راحتی با هزینه‌ای منصفانه کلاس‌های آنلاین خود را برگزار و از کیفیت جلسات آنلاین لذت ببرید. در نظر داشته باشید خرید سرویس‌ها به صورت دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه همراه با تخفیف ویژه می‌باشد.
همراه با هر پلن میباشد
 • اشتراک صدا و تصویر کاربر
 • وایت‌بورد
 • اشتراک‌گذاری دسکتاپ
 • امکان ضبط کلاس
 • امکان رای‌گیری و نظرسنجی
 • امکان تأیید ورود کاربر به کلاس توسط استاد
 • فعالیت گروهی
 • سرویس VDSB01 مجازی اختصاصی - 30 نفره

  225,000تومان/ماهیانه
  100,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 30 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 6 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API
 • سرویس VDSB02 مجازی اختصاصی - 60 نفره

  355,000تومان/ماهیانه
  100,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 60 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 14 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API
 • سرویس VDSB03 مجازی اختصاصی - 100 نفره

  535,000تومان/ماهیانه
  100,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 100 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 25 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API
 • سرویس VDSB04 مجازی اختصاصی - 150 نفره

  775,000تومان/ماهیانه
  100,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 150 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 30 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API
 • سرویس VDSB05 مجازی اختصاصی - 200 نفره

  875,000تومان/ماهیانه
  100,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 200 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 45 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API
 • سرویس VDSB07 مجازی اختصاصی - 400 نفره

  1,600,000تومان/ماهیانه
  150,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 400 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 85 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API

   این سرور متشکل از 2 سرویس 200 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB10 مجازی اختصاصی - 600 نفره

  2,620,000تومان/ماهیانه
  220,000 تومان هزینه راه‌اندازی اولیه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 600 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 120 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API

   این سرور متشکل از 3 سرویس 200 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس DSB01 اختصاصی - 800 نفره

  1 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • ✓ تا 750 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 150 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API

   این سرور متشکل از 5 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 6 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس DSB03 اختصاصی - 1000 نفره

  1 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1000 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 205 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از 24 ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
   ✓ امکان مدیریت و اتصال به سیستم‌های مختلف از طریق API

   این سرور متشکل از 6 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 7 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.