سرویس آموزش مجازی (BigBlueButton) حرفه‌ای

با سرویس‌های آموزش مجازی BigBlueButton می‌توانید به راحتی با هزینه‌ای منصفانه کلاس‌های آنلاین خود را برگزار و از کیفیت جلسات آنلاین لذت ببرید. در نظر داشته باشید خرید سرویس‌ها به صورت دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه همراه با تخفیف ویژه می‌باشد.
شامل همه پلن ها
 • اشتراک صدا و تصویر کاربر
 • وایت‌بورد
 • اشتراک‌گذاری دسکتاپ
 • امکان ضبط کلاس
 • امکان رای‌گیری و نظرسنجی
 • امکان تأیید ورود کاربر به کلاس توسط استاد
 • فعالیت گروهی
 • سرویس نامحدود 30 نفره

  479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 30 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 6 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 60 نفره

  719,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 60 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 14 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 100 نفره

  1,189,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 100 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 25 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 150 نفره

  1,779,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 150 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 30 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 200 نفره

  2,399,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 200 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 45 تا 70 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود ۲۵۰ نفره

  2,559,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا ۲۵۰ نفر کاربر همزمان
   ✓ از 50 تا 83 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 300 نفره

  2,949,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 300 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 60 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 400 نفره

  4,519,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 400 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 85 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 500 نفره

  5,079,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 500 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 105 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 600 نفره

  6,369,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 600 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 120 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 700 نفره

  7,179,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 700 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 145 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 800 نفره

  8,279,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 800 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 160 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 900 نفره

  9,039,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 900 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 180 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 1000 نفره

  9,579,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1000 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 200 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 1250 نفره

  12,479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1000 نفر کاربر همزمان
   ✓ 250 تا 415 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 1500 نفره

  13,879,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 300 تا 500 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 1750 نفره

  16,559,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1750 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 350 تا 585 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 2000 نفره

  18,799,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 2000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 400 تا 665 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 2500 نفره

  24,479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 2500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 500 تا 835 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 3000 نفره

  28,779,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 3000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 600 تا 1000 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 3500 نفره

  36,799,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 3500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 700 تا 1166 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 4000 نفره

  48,439,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 4000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 800 تا 1333 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 4500 نفره

  59,799,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 4500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 900 تا 1500 دوربین همزمان
 • سرویس نامحدود 5000 نفره

  71,449,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 5000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 1000 تا 1666 دوربین همزمان