سرویس آموزش مجازی (BigBlueButton) حرفه‌ای

با سرویس‌های آموزش مجازی BigBlueButton می‌توانید به راحتی با هزینه‌ای منصفانه کلاس‌های آنلاین خود را برگزار و از کیفیت جلسات آنلاین لذت ببرید. در نظر داشته باشید خرید سرویس‌ها به صورت دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه همراه با تخفیف ویژه می‌باشد.
شامل همه پلن ها
 • اشتراک صدا و تصویر کاربر
 • وایت‌بورد
 • اشتراک‌گذاری دسکتاپ
 • امکان ضبط کلاس
 • امکان رای‌گیری و نظرسنجی
 • امکان تأیید ورود کاربر به کلاس توسط استاد
 • فعالیت گروهی
 • سرویس نامحدود 30 نفره

  819,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 30 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 6 دوربین همزمان
   ✓ ۸۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 60 نفره

  979,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 60 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 14 دوربین همزمان
   ✓ ۱۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 100 نفره

  1,479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 100 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 25 دوربین همزمان
   ✓ ۱۵۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 150 نفره

  1,999,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 150 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 30 دوربین همزمان
   ✓ ۲۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 200 نفره

  2,799,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 200 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 45 تا 70 دوربین همزمان
   ✓ ۲۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود ۲۵۰ نفره

  3,289,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا ۲۵۰ نفر کاربر همزمان
   ✓ از 50 تا 83 دوربین همزمان
   ✓ ۲۲۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 300 نفره

  3,979,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 300 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 60 دوربین همزمان
   ✓ ۲۶۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 400 نفره

  5,199,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 400 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 85 دوربین همزمان
   ✓ ۴۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 500 نفره

  6,479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 500 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 105 دوربین همزمان
   ✓ ۴۴۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 600 نفره

  6,989,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 600 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 120 دوربین همزمان
   ✓ ۶۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 700 نفره

  8,489,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 700 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 145 دوربین همزمان
   ✓ ۶۴۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 800 نفره

  9,159,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 800 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 160 دوربین همزمان
   ✓ ۸۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 900 نفره

  9,879,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 900 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 180 دوربین همزمان
   ✓ ۸۶۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 1000 نفره

  10,679,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1000 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 200 دوربین همزمان
   ✓ ۸۸۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 1250 نفره

  13,599,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1000 نفر کاربر همزمان
   ✓ 250 تا 415 دوربین همزمان
   ✓ ۱۱۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 1500 نفره

  15,979,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 300 تا 500 دوربین همزمان
   ✓ ۱۳۲۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 1750 نفره

  17,899,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 1750 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 350 تا 585 دوربین همزمان
   ✓ ۱۵۴۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 2000 نفره

  20,979,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 2000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 400 تا 665 دوربین همزمان
   ✓ ۱۷۶۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 2500 نفره

  25,779,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 2500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 500 تا 835 دوربین همزمان
   ✓ ۲۲۰۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 3000 نفره

  31,479,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 3000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 600 تا 1000 دوربین همزمان
   ✓ ۲۶۴۰گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 3500 نفره

  38,959,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 3500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 700 تا 1166 دوربین همزمان
   ✓ ۳۰۸۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 4000 نفره

  49,979,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 4000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 800 تا 1333 دوربین همزمان
   ✓ ۳۵۲۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 4500 نفره

  62,899,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 4500 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 900 تا 1500 دوربین همزمان
   ✓ ۳۹۶۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سرویس نامحدود 5000 نفره

  76,799,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • ✓ تا 5000 نفر کاربر همزمان
   ✓ از 1000 تا 1666 دوربین همزمان
   ✓ ۴۴۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه