سرویس BigBlueButton حرفه‌ای

با سرویس‌های آموزش مجازی BigBlueButton می‌توانید به راحتی با هزینه‌ای منصفانه کلاس‌های آنلاین خود را برگزار و از کیفیت جلسات آنلاین لذت ببرید. در نظر داشته باشید خرید سرویس‌ها به صورت دوره‌های 3 ماهه و 6 ماهه همراه با تخفیف ویژه می‌باشد.
 • سرویس VDSB01 مجازی اختصاصی - 30 نفره


  • ✓ تا 30 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 6 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
 • سرویس VDSB02 مجازی اختصاصی - 60 نفره


  • ✓ تا 60 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 14 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
 • سرویس VDSB03 مجازی اختصاصی - 100 نفره


  • ✓ تا 100 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 25 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
 • سرویس VDSB04 مجازی اختصاصی - 150 نفره


  • ✓ تا 150 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 30 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا
 • سرویس VDSB05 مجازی اختصاصی - 200 نفره


  • ✓ تا 200 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 45 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 1 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 2 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB06 مجازی اختصاصی - 300 نفره


  • ✓ تا 300 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 60 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 2 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB07 مجازی اختصاصی - 400 نفره


  • ✓ تا 400 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 85 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 2 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 3 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB08 مجازی اختصاصی - 450 نفره


  • ✓ تا 450 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 90 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 3 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB09 مجازی اختصاصی - 500 نفره


  • ✓ تا 500 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 105 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 3 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 4 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB10 مجازی اختصاصی - 600 نفره


  • ✓ تا 600 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 120 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 4 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB11 مجازی اختصاصی - 700 نفره


  • ✓ تا 700 نفر کاربر همزمان
   ✓ تا 145 دوربین همزمان
   ✓ زمان نامحدود
   ✓ سرور ایران اختصاصی (اینترنت نیم بها)
   ✓ ترافیک و پهنای باند نامحدود
   ✓ پورت ارتباطی 10 گیگابیت
   ✓ تحویل سرویس کمتر از ۲۴ ساعت
   ✓ پشتیبانی 24 ساعته
   ✓ هزینه راه اندازی ۵۰ هزار‌تومان(اولین راه‌اندازی)
   ✓ امکان ضبط کلاس درس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت مودل
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت وردپرس
   ✓ امکان اتصال به اسکریپت جوملا

   این سرور متشکل از 4 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 5 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس VDSB12 مجازی اختصاصی - 750 نفره

  • سرور مجازی اختصاصی
   -----
   تا 750 نفر کاربر همزمان
   تا 150 دوربین همزمان
   ---
   این سرور متشکل از 5 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس DSB01 اختصاصی - 800 نفره

  • سرور اختصاصی
   -----
   تا 800 نفر کاربر همزمان
   تا 165 دوربین همزمان
   ---
   این سرور متشکل از 5 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 50 نفره (مجموعاً 6 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس DSB02 اختصاصی - 900 نفره

  • سرور اختصاصی
   -----
   تا 900 نفر کاربر همزمان
   تا 180 دوربین همزمان
   ---
   این سرور متشکل از 6 سرویس 150 نفره می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
 • سرویس DSB03 اختصاصی - 1000 نفره

  • سرور اختصاصی
   -----
   تا 1000 نفر کاربر همزمان
   تا 205 دوربین همزمان
   ---
   این سرور متشکل از 6 سرویس 150 نفره و 1 سرویس 100 نفره (مجموعاً 7 سرور) می‌باشد که به صورت مجزا قادر به ارائه‌ی خدمات هستند. درصورت نیاز به کنترل واحد، این سرورها قابلیت اتصال به لودبالانسر (سیستم تجمیع سرورها) را خواهند داشت.
ویژگی‌های محصولات این گروه
 • اشتراک صدا و تصویر کاربر
 • وایت‌بورد
 • اشتراک‌گذاری دسکتاپ
 • امکان ضبط کلاس
 • امکان رای‌گیری و نظرسنجی
 • امکان تأیید ورود کاربر به کلاس توسط استاد
 • فعالیت گروهی